การตรวจเต้านมสำหรับสตรีตั้งครรภ์

  1. เต้านมคลำดูขนาดของต่อมน้ำนมและเพื่อตรวจหาก้อนผิดปกติ
  2. หัวนม
    • ขนาดเหมาะสมไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปสำหรับลูก
    • ไม่แตกหรือเป็นรอยแยกเพราะอาจเกิดการอักเสบทำให้ติดเชื้อได้
    • ไม่แบนหรือบุ๋มลงไปเด็กจะจับหัวนมไม่ติดดูดนมไม่ได้

คุณแม่สามารถตรวจได้โดยการทำWaller’s Test Waller’s Testการทดสอบโดยการเลียนลักษณะการดูดตามธรรมชาติของเด็ก

การตรวจเต้านม การทำ Hoffman’s Maneuver

การตรวจเต้านม การทำHoffman’s Maneuver

ต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าหัวนมจะยืดยาวออกมาจนพอเพียงที่เด็กจะดูดนมได้

ตรวจเต้านม

ควรดูลักษณะทั่วไปตลอดจนคลำดูขนาดของต่อมน้ำนมว่าจะมีปริมาณเพียงพอที่จะผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงดูบุตรหรือไม่ ขนาดเต้านมที่ใหญ่โตอาจมีปริมาณต่อมน้ำนมเพียงเล็กน้อยที่เหลือเป็นเพียงแต่ไขมันก็ได้นอกจากนี้แล้วควรตรวจหาก้อนผิดปกติที่บริเวณนี้ด้วย

หัวนม

การตรวจเต้านม Waller’s Test

Waller’s Test การวางมือบนเต้านมให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้วางราบไปกับผิวหนังและให้นิ้วทั้งสองนั้นอยู่ชิดหัวนมตรงรอยต่อระหว่างหัวนมและลานหัวนมกดนิ้วทั้งสองเข้าหากันเช่นนี้เป็นการเลียนลักษณะของการดูดนมตามธรรมชาติของเด็กถ้าหาหัวนมนี้เด็กพอจะดูดได้นิ้วมือทั้งสองข้างจะจับหัวนมไม่ติดแต่ถ้าหัวนมแบนราบเกินไปหรือบุ๋มเกินไปจนเด็กไม่สามารถจะดูดได้หัวนมจะผลุบลงไประหว่างนิ้วมือทั้งสองในขณะผู้ตรวจบีบเข้าหากัน

การตรวจเต้านม Hoffman’s Maneuver

ในกรณีที่มีความผิดปกติของหัวนมแม่เช่นนี้และเด็กไม่สามารถดูดได้ถ้าหากได้ตรวจพบก่อนการคลอดเป็นระยะเวลานานคือผู้ที่มาฝากครรภ์ในระยะแรกเริ่มของการตั้งครรภ์ให้แม่หัดทำHoffman’s Maneuver ด้วยตนเองทุกวันโดยใช้นิ้วหัวแม่มือของมือทั้งสองแนะที่รอยต่อระหว่างหัวนมกับลานหัวนมในด้านตรงข้ามกันของหัวนมข้างนั้นแล้วกดนิ้วทั้งสองและรูดแยกห่างกันไปทางข้างๆและตรงๆควรทำซ้ำกันเช่นนี้ในทิศทางต่างกันโดยรอบสัก 2-3 ครั้งหัวนมจะตั้งขึ้นมาได้เพราะเป็นerectile tissueจากนี้จึงใช้นิ้วมือจับที่ขั้วหัวนมที่ยื่นออกมานั้นดึงออกตรงๆเบาๆสัก 2-3 ครั้งการทำHoffman’s Maneuver นี้ต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าหัวนมจะยืดยาวออกมาจนพอเพียงที่เด็กจะดูดนมได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.