+6695-457-7788

อยากได้ลูกแฝดทำอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้าง และข้อควรระวังหากได้ลูกแฝด
อยากได้ลูกแฝดทำอย่างไร - momandbabyth
หัวข้อ

อยากได้ลูกแฝดทำอย่างไร สำหรับคุณแม่ที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ ไม่ต้องนั่งลุ้นเหมือนเช่นแต่ก่อนเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้หลาย ๆ คนประสบความสำเร็จในการมีลูกได้มากขึ้น จริงมั๊ยคะ ซึ่งจริง ๆ แล้วตามธรรมชาติการที่จะเกิดลูกแฝดนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์พอสมควรเหมือนกันฝาแฝดมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ

 1. เด็กแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ 1 ใบ (Identical twins) เด็กจะรูปร่างหน้าตาเหมือนกัน เพศเดียวกัน
 2. เด็กแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิจากไข่มากกว่า 1 ใบ (Fraternal twins) จะมีรูปร่าง หน้าตา ไม่เหมือนกัน ซึ่งอาจเป็นคนละเพศกันก็ได้

อยากได้ลูกแฝดทำอย่างไร มีปัจจัยอะไรในการเกิดฝาแฝด

อยากได้ลูกแฝดทำอย่างไร ปัจจัยช่วยให้เกิดลูกแฝด - momandbabyth

 1. กรรมพันธุ์ เครือญาติของแม่ที่มีแฝด จะมีโอกาสได้ลูกแฝดมากกว่าเครือญาติของพ่อที่มีลูกแฝด
 2. เชื้อชาติ ในฝรั่งผิวขาวชาวยุโรปจะเกิดฝาแฝด 1 คู่ต่อหญิงตั้งครรภ์ 100 คน ส่วนหญิง นิโกรจะเกิด 1 คู่ต่อหญิงตั้งครรภ์ 80 คน
 3. อายุของแม่และจำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ เพราะยิ่งอายุและจำนวนครั้ง ของการตั้งครรภ์มากเท่าไร ไข่จะมีโอกาสตกเยอะขึ้น โอกาสตั้งครรภ์แฝดก็มากขึ้นตาม
 4. หญิงที่มีน้ำหนักตัวมากโดยสาเหตุมาจากการกินเยอะ จะมีโอกาสตั้งครรภ์แฝด มากกว่า หญิงรูปร่างผอมที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการหรือขาดอาหาร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความสมบูรณ์ของร่างกาย
 5. การได้รับสารหรือยากระตุ้นให้ตกไข่มากกว่า 1 ใบ ซึ่งอยู่ในกลุ่มยาฮอร์โมน
 6. การทำเด็กหลอดแก้ว
 7. การกินยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน ประมาณ 3 ปีขึ้นไป เพราะยาคุมจะมีฤทธิ์ไปกดต่อมฮอร์โมน ใต้สมองไม่ให้ไข่ตกแต่ถ้าเราเกิดอยากมีลูกและหยุดคุมขึ้นมา ฮอร์โมนที่ถูกกดไว้มันจะเป็น อิสระ ทำให้ตกไข่ทีละหลายๆใบ จึงเกิดโอกาสเป็นเด็กแฝดได้มากกว่าคนปกติ

อยากได้ลูกแฝดทำอย่างไร ข้อควรระวังหากตั้งครรภ์ลูกแฝด

อยากได้ลูกแฝดทำอย่างไร ข้อควรระวัง - momandbabyth

 • เด็กต้องการอาหารมากพอสำหรับ 2 คน แต่แม่ก็กินได้จำกัด
 • เรื่องมดลูก เพราะหากมดลูกของแม่ดีแข็งแรง อาหารที่ส่งมาก็จะมาก พบว่าแฝดในแม่อายุมาก มดลูกจะไม่แข็งแรงลูกได้รับอาหารน้อยหรือ ไม่ก็แย่งอาหารกันเอง เมื่อเด็กคลอดจะมีอาการหายใจหอบ ติดเชื้อ อ่อนแอ ซึ่งเป็นโรคของเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย
 • กรณีแย่งอาหารกัน ถ้าเป็นแฝดเหมือนเกิดจากไข่ใบเดียวกัน บางทีรกอาจจะเชื่อมกัน เด็กอีก คนก็จะดูดเลือดจากเด็กอีกคนไป เด็กที่ดูดเยอะก็จะตัวใหญ่ ส่วนอีกคนก็จะผอมแห้งเหี่ยว แต่เด็ก ที่ได้เลือดเยอะใช่ว่าจะดี เพราะมีโอกาสหัวใจวายได้เหมือนกัน แต่เด็กที่แย่จะเป็น คนที่ถูกแย่ง เลือดไปมากกว่า จึงต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่าครรภ์อื่นๆ
 • หากคุณแม่มีเด็กแฝดในท้องเยอะประสิทธิภาพ ความสามารถ ความฉลาด และพัฒนาการ จะไม่เท่าเด็กที่เกิดมาเดี่ยว ๆได้

More
articles