คลอดลูกโดยวิธีใดดี ระหว่างคลอดธรรมชาติ หรือผ่าคลอด

คลอดลูกโดยวิธีใดดี - momandbabyth

คลอดลูกโดยวิธีใดดี คุณแม่ที่เตรียมตัวตั้งครรภ์หลายคนอาจจะอยากให้หมอผ่าเอาลูกออกเมื่อครรภ์ครบกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเวลาเบ่งคลอด หรืออาจจะต้องการฤกษ์ที่ดีสำหรับการคลอดลูกจึงหาวันและเวลาที่เหมาะสม แล้วนัดหมอมาผ่าเอาลูกออกตามฤกษ์ วิธีนี้เป็นวิธีที่คุณเลือกเอง ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คลอดลูกโดยวิธีใดดี การคลอดโดยวิธีธรรมชาติ คือ จะปวดท้องคลอดเมื่อครรภ์แก่ แล้วเบ่งคลอดออกมาจากช่องคลอด คลอดลูกโดยวิธีใดดี วิธีนี้จะปลอดภัยและไม่อันตรายต่อลูก การที่ลูกออกมาแล้วร้องไห้นั้น จะทำให้ปอดของลูกขยายเต็มที่ เมื่อได้ยินเสียงลูกร้อง จะรู้สึกชื่นใจ หายเหนื่อยและหายเจ็บทันที ถึงแม้เวลาจะผ่านไปอีกหลายสิบปี เสียงร้องครั้งแรกของลูกยังก้องกังวานอยู่ในหู นอกจากนี้การได้กอดลูกทันทีที่ลูกคลอดออกมาจะทำให้คุณชื่นใจยิ่งนัก การที่มีหมอดูแลระหว่างคลอด นอกจากจะช่วยทำคลอดแล้ว ยังช่วยระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น เด็กอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมสำหรับการคลอดทางช่องคลอด เด็กตัวใหญ่กว่าช่องคลอดมาก หรือเด็กอยู่ในภาวะขาดออกซิเจน หมอทำคลอดจะตัดสินใจ ณ นาทีนั้นเพื่อหาวิธีใดวิธีหนึ่งเร่งคลอดโดยด่วน เช่น ใช่เครื่องช่วยดึง ใช้คีมช่วยดึงหรือการผ่าท้องคลอด เพื่อมิให้ลูกในครรภ์ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองนานเกินไป คลอดลูกโดยวิธีใดดี คลอดลูกโดยการผ่าทางหน้าท้อง คลอดลูกโดยวิธีใดดี ใช้วิธีนี้ในรายที่ลูกในครรภ์ตัวใหญ่มากหรือยู่ในทางผิดปกติ เช่น ท่าขวาง ท่าก้น รกเกาะต่ำ หรือภาวะฉุกเฉินที่ต้องการช่วงลูกโดยรีบด่วน หรือในกรณีที่เคยผ่าท้องคลอดในการตั้งครรภ์ครั้งที่แล้ว คุณจะได้รับการดมยาสลบ หรืฉีดยาชาเข้าไขสันหลังเพื่อการผ่าท้องคลอด คุณควรมีครรภ์ที่คบกำหนดคลอด ข้อเสียของการผ่าท้องคลอดมีมากมาย เช่น ผ่าท้องคลอดโดยที่ลูกในครรภ์ยังไม่ครบกำหนดคลอด ปอดของลูกจะยังทำงานไม่สมบูรณ์ หรือการผ่าท้องคลอดแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าคลอด เช่น […]