ตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก ควรระวังอะไรบ้าง

ตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก - momandbabyth

ตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก ควรระวังอะไร ถึงแม้อายุคุณจะย่างเข้า 35 ปี ถ้าคุณอยากมีบุตรโดยมีความพร้อม ทุกอย่างก็สามารถมีได้ แต่ในระหว่างการตั้งครรภ์ คือ เมื่ออายุประมาณ 16 สัปดาห์ (4 เดือน) ควรให้หมอกรวดน้ำคร่ำจากโพรงมดลูก เพื่อนำเซลล์จากน้ำคร่ำมาดูจำนวนโครโมนโซมว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ในคนปกติเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายจะมีโครโมโซม 23 คู่ หรือ 46 ชิ้น แต่ในเด็กที่มีความพิการทางปัญญาและเป็นชนิดที่พบบ่อย จะมี 47 ชิ้น โดยที่โครโมโซมคู่ที่ 21 มี 3 ชิ้น เด็กกลุ่มนี้หมอจะเรียกว่า “กลุ่มอาการดาวน์” (Down Syndrome) ถ้าตรวจพบล่วงหน้าจากเซลล์น้ำคร่ำ หมอมักจะแนะนำให้คุณยกเลิกการตั้งครรภ์ครั้งนี้ โดยหมอจะฉีดน้ำเกลือเข้มข้นเข้ามดลูก หรือมีการป้ายยาที่ปากมดลูก เพื่อให้เกิดการเจ็บครรภ์ ปากมดลูกจะเปิดออกเพื่อให้เกิดการแท้งบุตร ถ้าคุณอยากมีบุตรใหม่ควรรอประมาณ 3 เดือน เพื่อครรภ์ใหม่ที่สมบูรณ์กว่า และเมื่อคุณตั้งครรภ์อีกครั้งก็ควรให้หมอตรวจน้ำคร่ำเช่นเดิม ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีสตรีตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปีมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการแต่งงานเมื่อมีอายุมาก การเตรียมตัวตั้งครรภ์ของคุณวัยนี้มีความแตกต่างจากการตั้งครรภ์ในวัยอื่น […]