เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก เมื่อครรภ์ใหญ่ขึ้น สาเหตุเกิดจากอะไร

เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก เมื่อครรภ์ใหญ่ขึ้น - momandbabyth

เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก เมื่อครรภ์ใหญ่ขึ้น มีสาเหตุจากอะไร เหนื่อยง่าย หายใจลำบาก เมื่อครรภ์ใหญ่ขึ้น คุณแม่ที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ จะต้องรับมือกับอาการนี้เมื่อมดลูกขยายใหญ่ขึ้นตามอายุครรภ์ มดลูกจะดันกระเพาะอาหารลำไส้ขึ้นบน และมีผลให้ดันกระบังลม นอกจากนั้นมดลูกยังดันผนังหน้าท้องให้โปร่งยื่นออกมา ทั้งกระบังลมและผนังหน้าท้องนี้ช่วยในการหายใจ จึงไม่แปลกใจที่คุณจะรู้สึกหายใจลำบากเมื่อครรภ์ใหญ่ขึ้น ครรภ์ที่ใหญ่ขึ้นนี้จะโตเต็มที่ราวสัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์ หลังจากนี้หัวเด็กจะเริ่มเข้าสู่เชิงกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เคยตั้งครรภ์และคลอดบุตรมาก่อน จึงทำให้ขนาดของมดลูกลดระดับลง ที่ชาวบ้านเรียกว่าท้องลด การหายใจจึงมักจะสะดวกขึ้นใน 4 สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะคลอดบุตร อาการเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก เมื่อครรภ์ใหญ่ขึ้นจะพบได้บ่อย ทั้งนี้หัวใจจำต้องสูบฉีดเลือดเพิ่มมากขึ้น เลือดบางส่วนต้องไปเลี้ยงลูกในครรภ์ เลือดส่วนที่มาเลี้ยงบริเวณขาจะไหลกลับสู่หัวใจลำบาก โดยเฉพาะเวลายืนหรือเดิน ถ้าคุณเดินแล้วเหนื่อยหรือเกิดอาการหายใจลำบาก ควรค่อยๆ นั่งยองๆ ลง โดยมือใด มือหนึ่งเกาะเสาหรือหลักให้แน่น เลือดจะกลับสู่หัวใจมากขึ้น และเลือดบางส่วนจะไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ทำให้อาการเหนื่อยและหายใจลำบากดีขึ้นได้