น้ำหนักตัวลูกเรา น้ำหนักตัวน้อยหรือเปล่า?

น้ำหนักตัวลูก - momandbabyth

น้ำหนักตัวลูกเรา น้ำหนักตัวน้อยหรือเปล่า ? Momandbabyth มีคำตอบมาให้ค่ะ “น้ำหนัก” เป็นค่าโดยรวมส่วนต่างๆ ของร่างกาย ใช้ในการประเมินผลการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิดทุกคนน้ำหนักตัวมีความสำคัญอย่างมากที่พ่อแม่ต้องติดตามและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบว่า ลูกมีการเจริญเติบโตที่ปกติหรือไม่ ยิ่งช่วงเริ่มอาหารเสริม แม่หลายคนกังวล สงสัยในประเด็นเดียวกันว่าลูกกินได้น้อยหรือไม่ยอมกิน มีผลทำให้น้ำหนักตัวลูกลดลงหรือเปล่า น้ำหนักตัวลูก น้ำหนักน้อยไปหรือเปล่า? โดยปกติเด็กทารกช่วงแรกเกิด มีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวอยู่ที่ 2.8-3.2 กิโลกรัม หากน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม ให้ถือว่าอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (low birth weigh) ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับทารกที่ครบกำหนดหรือทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทั้งนี้ ในช่วงขวบปีแรก คุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจเช็คน้ำหนักตัวลูก จากเกณฑ์ความเหมาะสมได้ดังนี้ อายุ 4 เดือน น้ำหนักตัวจะเป็น 2 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด อายุ 1 ปี น้ำหนักตัวจะเป็น 3 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด อายุ 2 ปี น้ำหนักตัวจะเป็น 4 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด การติดตามการเจริญเติบโตของลูก โดยเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือรับวัคซีนตามที่กำหนดทุกครั้งที่แพทย์นัดพบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตของลูกได้ทันท่วงที […]