เพลงโมสาร์ท เอฟเฟกต์” เสียงที่กระตุ้นการทำงานของสมองคุณสู่ลูกน้อย

เพลงโมสาร์ท - momandbabyth

เพลงโมสาร์ท เอฟเฟกต์” เสียงที่กระตุ้นการทำงานของสมองคุณ เชื่อหรือไม่ว่านอกจากใช้เสียงเพื่อการสื่อสารแล้ว เสียงยังมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของสมองอีกด้วย จากการศึกษาของนักวิชาการตะวันตกทำให้เราทราบว่าเสียงที่มีความถี่สูงๆ นั้นมีผลที่จะกระตุ้นให้การทำงานของสมองดีขึ้น ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “โมสาร์ท เอฟเฟกต์” (Mozart Effect) ทั้งนี้ อัลเฟรด เอ โทมาติส (Alfred A. Tomatis) แพทย์ชาวฝรั่งเศสได้ศึกษาพบว่าดนตรีสามารถใช้พัฒนาการสื่อสารของมนุษย์ได้ โดยเขาศึกษาบทเพลงของ โวล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) คีตกวีชาวออสเตรียและประดิษฐ์คำว่า “โมสาร์ทเอฟฟเฟกต์” ขึ้น และในปี 1993 ดร.กอร์ดอน ชอว์ (Dr.Gordon Shaw) และ ดร.ฟรานเซส เราสเชอร์ (Dr.Frances Rauscher) นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (University of California) ก็ศึกษาพบว่าดนตรีของโมสาร์ทมีส่วนช่วยให้ความสามารถในเชิงตรรกะและความจำของมนุษย์ดีขึ้น รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่ารอบตัวเราเต็มไปด้วยเสียงซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อคนเรา เสียงจำแนกตามความน่าฟังได้ 2 ประเภทคือเสียงที่น่าฟังและเสียงที่น่ารำคาญ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเสียงที่ไพเราะจะเป็นเสียงที่น่าฟังเสมอไป […]